دستگاه پرتابل نانوایی

این دستگاه مخصوص پخت چندین نمونه نان، لواش، تافتون، بربری، انواع پیتزا، کلوچه و نان های محلی میباشد که در ۶ تیپ تولید میشود.

مزایای این دستگاه:

قیمت مناسب

صرفه جویی در مصرف برق و گاز

سرعت دستگاه بوسیله اینورتر قابل کنترل و تنظیم میباشد.

حرارت داخلی دستگاه به بیرون نفوذ نمیکند.

سنگ دستگاه به صورت دوطرفه قابل استفاده میباشد.

 

ارتفاعmطول و عرضmنوع پختتوان پختkgبرق مصرفیسوختنوع دستگاه
۸/۱۶/۱حجیم و نیمه حجیم۲۸۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم مدل۱۶۰۰
۸/۱۸/۱حجیم و نیمه حجیم۳۲۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۱۸۰۰
۸/۱۲حجیم و نیمه حجیم۶۰۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۰۰۰
۸/۱۲/۲حجیم و نیمه حجیم۱۰۰۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۲۰۰
۸/۱۵/۲حجیم و نیمه حجیم۱۲۰۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۲۵۰۰
۸/۱۳حجیم و نیمه حجیم۱۴۰۰تک فازگاز و گازوییلدوار حرارت مستقیم و غیر مستقیم مدل۳۰۰۰

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

خانه خدماتتماس ارتباط با ما
09132060615