گروه آسیا پخت اصفهان تولید کننده فر قنادی با بیش از یک دهه تجربه ، جهت مشاوره و راهنمایی در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

فر قنادی دارای فن(پروانه) و سیستم چرخش گرما است که فرهای معمولی این قابلیت را ندارند.فن و سیستم چرخش گرما در فر قنادی هوای داغ درون فر را در اطراف شیرینی می چرخاند و پخت یکنواختی به کیک و شیرینی می دهد..

هوای داغ مستقیما به کیک یا شیرینی دمیده می شود به جای اینکه فقط آن را احاطه کند، کیک و شیرینی در فر قنادی نسبت به فر های غیر حرفه ای سریع تر می پزد .

فر قنادی تمام  قسمت هارا به طور یکنواخت می پزد ، اما در فرهای معمولی بنا به جایی که قسمت حرارتی وجود دارد ممکن است در آن قسمت سوختگی هایی ایجاد شود ، در صورتی که در فرهای قنادی حرفه ای، فن باعث می شود تا هوای داغ در تمامی قسمت های فر بچرخد تا دما یکسان بماند.

فر قنادی بهتر برشته می کند: هوا در فر های معمولی کمی رطوبت ایجاد می کند که ماندگار است، اما فر قنادی فضای خشکی را ایجاد می کند که در هنگام برشته شدن، شکر زود تر آب می شود بنابراین کیک و شیرینی  برشته تر می شوند درحالی که داخلشان آبدار است .

فر قنادی در مصرف انرژی صرف جویی می کند: کیک و شیرینی در فر قنادی سریع تر و به صورت یکجا با دمای قابل تنظیم  پخت می شود.

خانه خدماتتماس ارتباط با ما
09132060615