این دستگاه مناسب برای برش انواع نان فانتزی و کیک میباشد.

طراحی پیشرفته (اصلاح زاویه برش) که موجب آن کاهش صدا ولرزش، افزایش سرعت و افزایش کیفیت برش را بهمراه دارد.

استفاده از تیغه های مخصوص برش نان آلمانی با پوشش غذایی و بدون خرد شدن نان از مزایای دستگاه تست بر آسیاپخت میباشد.

وجود اهرم این امکان را میدهد که اپراتور به میزان دلخواه سرعت برش نان تست را تنظیم نماید.

 

طولعمقارتفاعظرفیت برش نان تستضخامت هر برشتعداد تیغه برشبرق مصرفی
cm61cm80cm105۴۰۰قطعه در ساعتmm12۳۰ عددKw/h75/0

 

خانه خدماتتماس ارتباط با ما
09132060615