مخزن استیل حمل خمیر (پاتیل خمیر)

از این وسیله جهت حمل و نگهداری خمیر در واحدهای نانوایی استفاده میشود.

جنس آن از استیل مقاوم و یکپارچه بوده که در ظرفیت های ۵۰ لیتر، ۷۰ لیتر، ۱۱۰ لیتر و ۲۰۰ لیتر تولید میشود.