دستگاه چانه گیر

این دستگاه قابلیت تهیه ۱۳ تا ۱۶ چانه در دقیقه، از وزن g70 تا g450، را دارد و تمام استیل می‌باشد.

 

طول۸۰cm
عرض۸۰cm
ارتفاع۱۷۰cm
وزن۱۳۰kg