تست بر (برش نان تست)

این دستگاه مناسب برای برش انواع نان فانتزی و کیک میباشد.

طراحی پیشرفته (اصلاح زاویه برش) که موجب آن کاهش صدا ولرزش، افزایش سرعت و افزایش کیفیت برش را بهمراه دارد.

استفاده از تیغه های مخصوص برش نان آلمانی با پوشش غذایی و بدون خرد شدن نان از مزایای دستگاه تست بر آسیاپخت میباشد.

وجود اهرم این امکان را میدهد که اپراتور به میزان دلخواه سرعت برش نان تست را تنظیم نماید.

 

طول عمق ارتفاع ظرفیت برش نان تست ضخامت هر برش تعداد تیغه برش برق مصرفی
cm61 cm80 cm105 ۴۰۰قطعه در ساعت mm12 ۳۰ عدد Kw/h75/0